Trames I & II

Composición sobre tranvía
Échappées d’art, Angers, Francia
Proyecto comisionado por Winterlong gallery
Verano 2018

Fotos: Thierry Bonnet – Ville d’Angers